5. bilimsel toplantı gerçeklestirildi

Değerli Meslektaşlarımız,

Ankara Cerrahi Derneğinin 2010-2011 Dönemi beşinci eğitim toplantısını “Teoriden Pratiğe Apandisit” başlığı altında Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde Ufuk Üniversitesinin katkılarıyla gerçekleştirdik.

Toplantıya Türk Cerrahi Derneği Başkan Yardımcısı Doç Haldun Gündoğdu’nun yaptığı konuşma ile başlandı. Atatürk EAH’den  Dr Soner Akababa “Apandisit Ağrısı” başlıklı konuşmasında belirti ve bulgularla, ağrının özelliklerini özetledi. Ufuk Üniversitesi’nden Yrd Doç Dr Erpulat Öziş “Apandisit Tanısı Ne Kadar Zor Olabilir?” başlıklı konuşmasında biz cerrahları zorlayan noktaların altını çizdi. Son olarak da yine ev sahibi kurumdan Doç Dr Eren Ersoy günümüzün popüler başlıklarından birini “Ameliyat Kararında Görüntülemenin Yeri”  bizlerle paylaştı. Konuşmacılara ve toplantıyı organize eden Sayın Tüzüner ve Gündoğdu hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Sunumları takiben Dr Güngoğdu’nun yönetiminde dinleyicilerin katkılarıyla laparaskopik apendektomi, merkezler arası görüntüleme yöntemlerini kullanma farkları, ikinci (ek) ameliyat olarak apendektominin yeri gibi konularda keyifli, interaktif bir tartışma yapıldı. Meslektaşlarımız arasındaki iletişim toplantı sonrasında Sanitürk Firmasının sponsorluğunu yapıp hazırlattığı çok güzel bir menü eşliğinde devam etti. Sanitürk Firmasına da katkıları için teşekkür ediyoruz.

Toplantıya 12’si asistan toplam 46 meslektaşımız katıldı. 7-9 Nisan 2011 tarihlerinde 10. ulusal kongresini düzenleyecek olan Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği üyesi ve aynı zamanda bu kongrenin Başkanı olan Prof Dr Osman Abbasoğlu’nun da aramızda olması bizleri mutlu etti. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üye ve araştırma görevlilerinin Prof Dr Altan Tüzüner başkanlığında neredeyse tam kadro katılımı da çok sevindirici oldu.

Bu güzelliklerin yanında aşağıda verdiğimiz katılımcı listesine bakıldığında bizleri üzen bir tablo ile karşılaşıyoruz. ACD toplantıları bu bölgedeki 8 tıp fakültesi (Ankara, Başkent, Fatih, Gazi, Gülhane, Hacettepe, Kırıkkale ve Ufuk Üniversiteleri) ile 8 Eğitim ve Araştırma Hastanesinin (Ankara, Ankara Atatürk, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt, Ankara Numune, Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji ve Keçiören EAH ile Ertlik İhtisas  ve Türkiye Yüksek İhtisas Hastaneleri) katımlarıyla yapılmaktadır. Ancak bu toplantımıza uzman düzeyinde 4 üniversite ile 5 EAH’den 34 meslektaşımız katılmıştır. Özellikle bu konu asistan kardeşlerimiz için düşünülmüşken sadece 2 üniversite (Ufuk ve Başkent) ile 2 EAH’den (Ankara Atatürk ve Ankara EAH) toplam 13 asistan katılmıştır. Toplantıya tek bir öğretim üyesi veya asistan ile bile katılmayan 4 üniversite ile 3 EAH’nin olması düşündürücüdür.

Bu durumun izahı için aklımıza iki nokta gelmektedir.

Birincisi konu başlıklarının seçimidir. Mevcut düzende konu başlıkları 2 yılda bir seçilen yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir. Haziran ayında yeni seçilen ACD Yönetim Kurulu yaz dönemine girmeden 2 yıllık programın konularını saptayıp web sayfasından duyurmaktadır. Şimdiye kadar Üniversiteler ve EAH’de bu konularda son kararı kısa sürede verebilecek meslektaşlarımız belirli olmadığı için pratik çözüm adına bu yöntem uygulanagelmiştir. Her kurumun daha çok deneyim sahibi olduğu başlıkları doğru olarak belirlemek yönetim kurulu açısından şu an olanaksızdır. Bu nedenle önümüzdeki yönetim kurulunun işlerini kolaylaştırmak adına, yukarıda adı geçen 16 kurumdan, 2012-2014 dönemi için kendi kurumlarının tercih edeceği konuları (en az dört konu olmalıdır) ve iletişim kuracağımız kişileri bize bildirmeleri faydalı olacaktır. Aksi takdirde mevcut yöntem dışında pratik çözüm kalmamaktadır.

Katılımın düşük olması ile ilgili aklımıza gelen ikinci nokta ise 1 Şubat itibarı ile yürürlüğe giren yeni sağlık yasasının doğal sonucu olan eğitimin öncelik sırasını kaybetmesidir. Bu konuda mevcut şartlar değişmediği sürece bizlerin yapacağı fedakarlıktan başka çözüm yolu gözükmemektedir. Her meslektaşımızdan aynı fedakarlığı bekleme hakkımız olmadığı aşikardır. Önce ayakta kalma çabası tabi ki en doğal haktır. Umarız bu konuda olumlu gelişmeler sağlanır.

Ankara Cerrahi Derneği olarak hedeflerimiz Ankaralı meslektaşlarımızın iletişimine katkıda bulunmak, kurumların birbirini tanımasını sağlamak ve sürekli mesleki eğitime katkıda bulunmaktır. Bu hedefleri amatör bir ruhla ve yok denecek bir bütçe ile gerçekleştirme çabasındayız. Katkılarınız, motivasyonumuzun en önemli etkenidir.

ACD 2010-2011 Dönemi Bilimsel Toplantılarının altıncısı 9 ay önce belirleyip duyurduğumuz üzere, 26 Mart 2011 tarihinde Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde ve Ankara EAH katkılarıyla düzenlenecek olan “Pilonidal SinüsCerrahisini Nasıl Yapalım” toplantısı olacaktır. Program önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

Saygılarımızla

ACD Yönetim Kurulu

26 Şubat 2011 Toplantısı Katılım Listesi

Unvan İsim Merkez
Uzman Dr Bahadır Bozkırlı Ank Atatürk EAH
Uzman Dr Soner Akbaba Ank Atatürk EAH
Doç Dr Gülten Kıyak Ank Atatürk EAH, 2. Cer.
Doç Dr Haldun Gündoğdu Ank Atatürk EAH, 3. Cer.
Uzman Dr Muhittin Aygar Ank Atatürk EAH, 3. Cer.
Uzman Dr Eren Pamir Ersoy Ank Atatürk EAH, 3. Cer.
Uzman Dr Kerim Bora Yılmaz Ank Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Uzman Dr Celal Dilektaşlı Ank Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, 2. Cerrahi
Doç Dr İ Oskay Kaya Ank Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, 4. Cerrahi
Uzman Dr Melih Akıncı Ank Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, 4. Cerrahi
Uzman Dr Duray Şeker Ank Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, 4. Cerrahi
Uzman Dr Gaye Ebru Şeker Necipoğlu Ank Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, 4. Cerrahi
Doç Dr Belma Havva Koçer Ank Numune EAH, 2. Cer
Doç Dr Ahmet Uğur Gözalan Ank Numune EAH, 4. Cer
Uzman Dr Recep Pekcici Ankara EAH 5. Cerrahi Kliniği
Uzman Dr Mehmet Yıldız Ankara Mevki Asker Hastanesi
Prof Dr Gökhan Moray BÜTF
Doç Dr Yahya Ekici BÜTF
Doç Dr Feza Karakayalı BÜTF
Uzman Dr Tugan Tezcaner BÜTF
Doç Dr Sezai Demirbaş GATA
Yrd Doç Dr Ramazan Yıldız GATA
Doç Dr Nazif Zeybek GATA
Prof Dr Salih Müjdat Balkan GATA
Doç Dr Abdurrahman Şimşek GATA
Prof Dr Osman Abbasoğlu HÜTF
Uzman Dr Mustafa Yıldız Keçiören EAH
Uzman Dr Mehmet İnce Konya Asker Hast
Doç Dr Ali Eba Demirbağ Türkiye Yüksek İhtisas EAH
Yrd Doç Dr Kamil Gülpınar Ufuk Üniv TF
Yrd Doç Dr Salih Erpulat Öziş Ufuk Üniv TF
Yrd Doç Dr Süleyman Özdemir Ufuk Üniv TF
Prof Dr Altan Tüzüner Ufuk Üniv TF
Doç Dr Atilla Korkmaz Ufuk Üniv TF
Ad Soyad Kurum
Dr Metin Eser Ankara Atatürk EAH
Dr Oktay Nasrullayev Ankara Atatürk EAH
Dr Mehmet Oduncu Ankara Atatürk EAH
Dr Hande Temel Ankara Atatürk EAH
Dr Senay Ulusoy Ankara EAH
Dr Hakan Peker Başkent Üniversitesi
Dr İlker Murat Arer Başkent Üniversitesi
Dr Ahmet Şendoğan Başkent Üniversitesi
Dr Hasan Turgut Aydın Ufuk Üniversitesi
Dr Zafer Şahlı Ufuk Üniversitesi
Dr Sinan Aydın Ufuk Üniversitesi
Dr Mehmet Ali Yılmaz Ufuk Üniversitesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir