Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz

II. Başkan
Op. Dr. Şener Balas

Genel Sekreter
Uzm. Dr. Murathan Erkent

Sayman
Doç. Dr. Ramazan Kozan

Üye
Doç. Dr. Nezih Akkapulu

Üye
Op. Dr. Serap Ulusoy

Üye
Doç. Dr. Serhat Tokgöz