8. Bilimsel Toplantı Raporu

Değerli Meslektaşlarımız,

ACD, 2010-2011 dönemi planlı 8. Bilimsel Toplantısını geçtiğimiz Cumartesi günü TYİH’nin son derece güzel teşrif edilmiş “Dr. Kemal Beyazıt Eğitim ve Sosyal Tesiler”inde gerçekleştirdi.

Toplantı Moderatör Prof Dr Musa Akoğlu’nun açılış konuşması ve TYİH Gastroenteroloji kliniğinde Doç Dr Aydın Köksal’ı takdimi ile başladı. Sayın Köksal Kolorektal Acillerde gastroenterolojinin rolünü ayrıntıları ile özetledikten sonra TYİH Radyoloji Kliniğinden Dr Sarper Ökten de Kolorektal Acillerde görüntüleme yöntemlerinin kullanım alanlarını, artı ve eksilerini güzel olgularla aktardı. Daha sonra yine TYİH Gastroenteroloji Kliniğinden Dr Yasemin Özderin Özin ise İnflamatuar Barsak Hastalıklarının acillerinde uygulanabilecek tıbbi tedaviyi özetledi. AÜTF’den Doç Dr Bülent Erkek’in sonradan gelişen program değişikliği nedeniyle kolorektal travmalara cerrahi yaklaşım konusunu Dr Cihangir Akyol katılımcılarla paylaştı. Son olarak da TYİH’den Dr Tahsin Dalgıç travma dışı kolorektal acillerdeki cerrahi seçenekleri ve tartışmalı konuları özetledi ve katılımcıların soru ve katkıları ile toplantının bilimsel kısmı sona erdi.

Ethicon Endo-Surgery toplantı çıkışında hazırladığı stand ile yeni ürünlerini tanıtırken hazırladığı ikramları ile de katılımcıların birlikte vakit geçirebildiği bir ortam yarattı. Kendilerine katkıları için teşekkür ediyoruz.

Toplantıya 33’ü uzman, 19’u asistan ve 9’u stajer (Başkent Ü) olmak üzere 61 meslektaşımız katıldı. Katılımcıların listesi aşağıda verilmiştir. Eksik ve yanlışların bize iletilmesini rica ediyoruz, çünkü bu listeler bildiğiniz gibi 11 Haziran 2011’de yapılacak son toplantımızdaki mütevazi hediye çekilişimizde esas olacaktır.

Bir sonraki ve yaz tatili öncesi dönemin son toplantısı Başkent Üniversitesinin ev sahipliğinde Ankara Numune EAH’in katılımıyla 11 Haziran 2011 tarihinde düzenlenecek olan “Paratiroid Cerrahisi-Nasıl Yapalım?” toplantısıdır. Bu toplantıda 2010-2011 dönemindeki toplantılarımıza en çok katılmış olan 2 meslektaşımıza birer “textbook” hediye edilecektir. Ayrıntıları daha sonra sizlere duyuracağız.

Katkılarınız için teşekkür ederiz.

ACD Başkanı
Prof Dr Gökhan Moray

Unvan İsim Kurum
Uzman Dr Kerim Bora Yılmaz Ank Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Uzman Dr Celal Dilektaşlı Ank Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, 2. Cerrahi
Uzman Dr Melih Akıncı Ank Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, 4. Cerrahi
Doç Dr Belma Havva Koçer Ank Numune EAH, 2. Cer
Doç Dr Ahmet Uğur Gözalan Ank Numune EAH, 4. Cer
Doç Dr Tamer Ertan Ank Numune EAH, 5. Cer
Uzman Dr Niyazi Karaman Ankara Onkoloji EAH 4. Cerrahi
Uzman Dr Erkinbek Orazakunov AÜTF
Uzman Dr Cihangir Akyol AÜTF
Prof Dr Gökhan Moray BÜTF
Uzman Dr Tugan Tezcaner BÜTF
Uzman Dr Birkan Bozkurt Etlik İhtisas EAH
Yrd Doç Dr M Tahir Özer GATA
Doç Dr Abdurrahman Şimşek GATA
Uzman Dr Ali Cahit Seratlı GATA
Doç Dr Ziya Anadol GÜTF
Uzman Dr Altan Aydın Keçiören EAH
Uzman Dr Kemal Yandakçı Lokman Hekim Hastanesi
Uzman Dr Ahmet Altıntaş Özel Karatekin Hast Çankırı
Uzman Dr Fikret Tanzer Serbest
Doç Dr Ali Eba Demirbağ Türkiye Yüksek İhtisas EAH
Doç Dr İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas EAH
Prof Dr Musa Akoğlu Türkiye Yüksek İhtisas EAH
Uzman Dr Erol Aksoy Türkiye Yüksek İhtisas EAH
Uzman Dr Metin Ercan Türkiye Yüksek İhtisas EAH
Doç Dr Aydın Köksal Türkiye Yüksek İhtisas EAH
Uzman Dr Yusuf Özoğul Türkiye Yüksek İhtisas EAH
Doç Dr Erkan Parlak Türkiye Yüksek İhtisas EAH
Uzman Dr Yasemin Özderin Özin Türkiye Yüksek İhtisas EAH
Uzman Dr Sarper Ökten Türkiye Yüksek İhtisas EAH
Uzman Dr Tahsin Dalgıç Türkiye Yüksek İhtisas EAH
Uzman Dr Melih Ereren Türkiye Yüksek İhtisas EAH
Uzman Dr Saadet Akturan Yenimahalle DH
Ad Soyad Kurum
Dr Seyit Muhsin Sarıkaya Ankara Atatürk EAH 2. Cerrahi Kliniği
Dr Aziz Bulut Ankara Numune EAH, 4. Cerrahi Kliniği
Dr Özcem Öfkeli Ankara Numune EAH, 4. Cerrahi Kliniği
Dr Elvan Onur Kırımker AÜTF
Dr Can Konca AÜTF
Dr Salim İlkşen Başçeken AÜTF
Dr Gökçe Aylaz AÜTF
Dr Ebru Esen AÜTF
Dr Ömer Faruk Bük AÜTF
Dr Mehmet Ali Koç AÜTF
Dr Erdinç Yolçun AÜTF
Dr Ferit Aydın AÜTF
Dr Ernst Mamatov AÜTF
Dr Ayşe Burcu Yavuzarslan AÜTF
Dr Ahmet Şendoğan Başkent Üniversitesi
Dr İlker Murat Arer Başkent Üniversitesi
Dr Mehmet Aka cBaşkent Üniversitesi
Dr Nihan Turhan HÜTF
Dr Elbrus Zerbeleyev HÜTF

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir