Ankara Cerrahi Derneği 2012 – 2014 Dönemi Seçimleri Yapıldı

Ankara Cerrahi Derneği Olağan Genel Kurulu 09 Haziran 2012 Cumartesi günü Türk Cerrahi Derneği binasında toplandı. Divan Başkanı olarak Prof. Dr. Altan Tüzüner, divan kurulu üyeleri olarak Prof. Dr. Semih Baskan ve Doç.Dr. İsmail Hakkı Özerhan seçildi.

ACD Başkanı Prof. Dr. Gökhan Moray faaliyet raporunu,  ACD Genel sekreteri Doç. Dr. Serap Erel bütçeyi, Denetleme Kurulu üyesi Op Dr Kemal Yandakçı’ da  denetleme raporunu sundu. 2010-2012 dönemine ait raporlar ibra edildikten sonra Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu seçimleri gerçekleştirildi. Aylık Türk  Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu toplantısı nedeniyle TCD binasında bulunan  ACD üyeleri olan Prof.Dr.Savaş Koçak, Doç.Dr. Haldun Gündoğdu, Prof. Dr. Seher  Demirer, Doç. Dr.Mutlu Doğanay ve Prof. Dr. Fatih Ağalar’ da toplantılarına ara vererek oylarını kullandılar ve ACD’ ye desteklerini gösterdiler. Daha sonra seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri kendi arasında yaptığı seçimle görev dağılımını belirledi. TCD Yönetim Kurulu üyeleri başta TCD Başkanı Prof.Dr. Cem Terzi olmak üzere yeni ACD yönetim kurulu üyelerini tebrik ettiler.Seçim sonuçlarına göre  2012-2014 dönemindeki kurullar aşağıdaki gibi oluşmuştur.

YÖNETİM KURULU 

Başkan Prof. Dr. A. Ziya Anadol (Gazi  Ü)
II. Başkan Doç Dr. Serap Erel (Ankara EAH)
Genel Sekreter Doç. Dr. H.  Belma Koçer (Ankara Numune EAH)
Muhasip Op. Dr. Dr. Niyazi Karaman (Ankara Onkoloji EAH)
Üye Yrd. Doç. Dr. Ali Konan (Hacettepe Ü)
Üye Doç. Dr. Münevver Moran (Ankara Numune EAH)
Üye Doç. Dr. Ali Eba Demirbağ (Yüksek İhtisas EAH)

DENETLEME KURULU 

Prof. Dr. Gökhan Moray (Başkent Ü)
Doç Dr. Betül Bozkurt (Ankara Numune EAH)
Prof. Dr. Yusuf Peker (GATA)

ONUR KURULU 

Prof. Dr. Altan Tüzüner (Ufuk Ü)
Prof. Dr. Semih Baskan (Ankara Ü)
Prof. Dr. Turgut Tufan (emekli-GATA )
Prof. Dr. İskender Sayek (emekli-Hacettepe Ü)
Prof. Dr. Ömer Cengiz (Numune EAH)

Yeni Yönetim Kurulu olarak öncelikle Prof. Dr. Gökhan Moray  Başkanlığındaki önceki Yönetim Kurulu olmak üzere, Denetleme ve Onur Kurulu üyelerine gösterdikleri başarı ve verdikleri emek için, ACD’nin Değerli Üyelerine de bizleri görev layık gördükleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu derneği kuran ve bugüne kadar ayakta tutan çok değerli hocalarımıza, önceki başkanlar ve kurul üyelerine de şükranlarımızı sunuyoruz. Siz değerli meslektaşlarımızın katılımları ile Şehir Cerrahi Dernekleri içinde örnek gösterilen ACD önümüzdeki dönemlerde de destek, öneri ve eleştirilerinizle daha iyiye gitmenin, daha çok kitleye hitap edecek başlıklardan oluşan bilimsel toplantı programı hazırlamaya çalışarak toplantılarımıza katılımları artırmanın yollarını arayacaktır. Bu konuda önerilerinizi ve katkılarınızı ankaracerrahidernegi@gmail.com adresine bekliyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir