BAŞKANDAN

Değerli Meslektaşlarımız,

Ankara Cerrahi Derneği 50. yılına yaklaşan varlığını yeni projeleri ve meslektaşlarımız arasındaki işbirliği ve dayanışma arzusu ile sürdürmeye devam ediyor.
Ülkemizde cerrahinin gurur kaynağı olan derneğimiz, siz değerli üyelerimiz ve meslektaşlarımızın katkı ve destekleri ile yeni çağın cerrahi vizyonunu, gelenekselleşen cerrahinin güçlü deneyimi ile birleştirmeye kararlı bir şekilde yürüyor.

Ankara Cerrahi Derneği; üyeleri arasındaki iletişimi, dayanışmayı artırmak ve cerrahi mesleğimizin saygınlığı ile kalitesini artırmak amacındadır.

Hizmet verdiğimiz hastalarımızın sağaltımında ve cerrahi yararlanımında da en kaliteli ve bilimsel yaklaşımı esas kılmak için çalışmalarına devam etmektedir.

Bu bir bayrak yarışıdır.
Bu bir görevdir.

19 Haziran 1976 yılında Dr. Abdül Muttalip Ünal, Dr. Müfit Aksoy, Dr. Dündar Ölçer, Dr. Erdoğan Yalav, Dr. Yılmaz Kadıoğlu, Dr. Dikmen Arıbal, Dr. Cavit Gülay, Dr. Orhan Bumin, Dr. Ahmet Yaycıoğlu, Dr. Ali Rıza Ünal, Dr. Abdülmecit Doğru, Dr. Kazım Ergin, Dr. İbrahim Ceylan ve Dr. Altan Tüzüner tarafından dikilen bu bayrak 50 yıldır elden ele taşınarak bugüne kadar dimdik ayakta durmuş; düzenlenen bilimsel ve sosyal etkinlikler ile genel cerrahi uzmanları ve uzmanlık öğrencileri için mesleki sorunlarının çözümüne yönelik sıcak bir yuva haline gelmiştir.

Ankara Cerrahi Derneği; ‘Üniversite Hastaneleri’nde, kamuya ait ‘Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde, ‘Devlet Hastaneleri’nde, ‘Özel Sektör’e ait hastanelerde, muayenehanelerde cerrahi hizmet veren ve/veya emekli olmuş tüm meslektaşlarımızın yararlanımına açık bir dernektir.

Yeni mezun uzmanlarımızın derneğimize üye olmalarını ve derneğimizin organlarında mesleğimizi ve meslektaşlarımızın dayanışmasını daha üst seviyelere çekmek için görev almasını arzu ediyoruz.

Derneğimizin kuruluşundan bugününe; yönetim, denetim ve onur kurullarında görev yapmış ve bundan sonra yapacak tüm meslektaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz.

Günümüzün küresel ve ulusal boyutlu yaşamsal sorunlarının varlığının bilincinde daha bilimsel, daha kaliteli, daha insancıl, daha evrensel ve daha vicdani bir mesleki uygulama dileğini tüm üyelerimizde esas kılmak arzusundayız.

Cerrahın sosyoekonomik ve kültürel haklarını, hak ettiği yaşamsal konfor kalitesini elde etmesi için yapılacakların ve yapılması gerekenlerin sözcüsü ve takipçisi olmakla birlikte kazanılması içinde dinamik üretimler içinde olacağız.
Örgün ve yaşam boyu eğitim sürecimizde döktüğümüz alın terimizin hakkını ezdirmemek için sesimizi gür ve etkin kılacağız.

Mesleğimizin ve derneğimizin ilkelerinden aldığımız görevi gelecek nesillerimize sağlıklı ve etkin bir şekilde aktarmak için görüş, öneri ve katkılarınız doğrultusunda olanca içtenliğimizle çalışacağız.

Genç uzman ve uzmanlık öğrencilerimizi kıdemli meslektaş ve hocalarımızla bir araya getirmeye, deneyim ve önerilerini geleceğimize aktarmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla
Sağlıcakla
Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz
Dernek Başkanı