Genel Kurul

Değerli Meslektaşlarımız,

Ankara Cerrahi Derneği Olağan 2016 yılı Genel Kurulu 25 Haziran Cumartesi günü Türk Cerrahi Derneği binasında toplandı. Saygı duruşu ve hep birlikte okunan İstiklal Marşının ardından Divan Başkanı olarak Prof Dr Altan Tüzüner seçildi.

Ankara Cerrahi Derneği’nin geçmiş 2014-2016 dönemine ait faaliyet raporu, bütçesi, denetleme raporu sunuldu. Bu döneme ait raporlar ibra edildikten sonra Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu seçimleri gerçekleştirildi. Daha sonra seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri kendi arasında yaptığı seçimle görev dağılımını belirledi. Buna göre 2016-2018 dönemindeki Kurullar aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Yönetim Kurulu
Başkan
Prof Dr Acar Tüzüner

II. Başkan
Doç Dr Zafer Ergül

Genel Sekreter
Doç Dr S. Erpulat Öziş

Muhasip
Doç Dr Kerim Bora Yılmaz

Üye
Doç Dr Suat Kutun

Üye
Yrd Doç Dr Tugan Tezcaner

Üye
Doç Dr Melih Akıncı
Denetleme Kurulu
Prof Dr Atıl Çakmak
Prof Dr Kamil Gülpınar
Doç Dr Mutlu Doğanay

Onur Kurulu
Prof Dr Altan Tüzüner
Prof Dr Turgut Tufan
Prof Dr Ömer Cengiz
Prof Dr Ercüment Kurterdem
Prof Dr Osman Abbasoğlu

Yeni Yönetim Kurulu olarak önümüzdeki dönem özverili olarak çalışmalarımıza devam etmeye çalışacağız. Bu Derneği kuran ve bugüne kadar ayakta tutan çok değerli hocalarımıza, önceki başkanlar ve kurul üyelerine de şükranlarımız sunuyoruz. Önümüzdeki dönem ACD daha ileriye götürebilmek için cerrahiye gönül vermiş tüm üyelerimizin destek, öneri, eleştiri ve katılımlarını beklemekteyiz.

Saygılarımızla,
Ankara Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir