Genel Kurul

Değerli Meslektaşlarımız,

Ankara Cerrahi Derneği Olağan 2014 yılı Genel Kurulu 7 Haziran tarihinde Türk Cerrahi Derneği binasında toplandı. Divan Başkanı olarak Prof Dr Semih Baksan seçildi. Ankara Cerrahi Derneği’nin geçmiş 2012-2014 dönemine ait faaliyet raporu, bütçesi, denetleme raporu sunuldu. Bu döneme ait raporlar ibra edildikten sonra Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu seçimleri gerçekleştirildi. Daha sonra seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri kendi arasında yaptığı seçimle görev dağılımını belirledi. Buna göre Ankara Cerrahi Derneği 2014-2016 dönemindeki Kurulları aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Yönetim Kurulu

Başkan
Prof Dr Acar Tüzüner (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

II. Başkan
Doç Dr Zafer Ergül (Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

Genel Sekreter
Doç Dr Melih Akıncı (Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

Muhasip
Op Dr Tugan Tezcaner (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Üye
Op Dr Niyazi Karaman (Ankara Onkoloji Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

Üye
Doç Dr Kerim Bora Yılmaz (Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

Üye
Yrd Doç Dr S.Erpulat Öziş (Ufuk Üniv. Tıp Fakültesi Dr.Rıdvan Ege Hastanesi)

Denetleme Kurulu
Prof Dr Gökhan Moray (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Doç Dr Cihangir Özaslan (Ankara Onkoloji Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
Doç Dr Betül Bozkurt (Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

Onur Kurulu
Prof Dr Semih Baskan (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Prof Dr Altan Tüzüner (Ufuk Üniv. Tıp Fakültesi Dr.Rıdvan Ege Hastanesi)
Prof Dr Ömer Cengiz (Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
Prof Dr Ali Akdeniz (ACD Üyesi)
Doç Dr Hülagü Kargıcı (Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

Yeni Yönetim Kurulu olarak başta Prof Dr Ziya Anadol Başkanlığındaki önceki Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu üyelerine gösterdikleri başarı ve verdikleri emek için teşekkür ediyoruz. .

Rahmetli Hocamız Prof Dr Ahmet Yaycıoğlu ve değerli arkadaşlarının kurduğu Ankara Cerrahi Derneğini yönetme görevini siz değerli üyelerin oyları ile seçilerek üstlenmiş bulunmaktmayız. Hocalarımızdan almış olduğumuz emaneti daha iyi yerlere taşımak için her zaman sizlerin katkılarınıza ve görüşlerinize ihtiyacımız olacaktır. Bu nedenle desteğinizi beklemekteyiz. Ankara Cerrahi Derneği’nin dün olduğu gibi gelecektede de tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan Genel Cerrah meslektaşlarımızı bir araya getiren ve kaynaştıran bir dernek olarak toplumdaki bu örnek görevini sürdürmeye devam edecektir.

Saygılarımızla,

Ankara Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Adına
Prof Dr Acar Tüzüner
Ankara Cerrahi Derneği Başkanı

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir