Haber Arşivi

Tüm Haberler

Başlık Tarih
Damar Hastalıkları ve Cerrahisi 30 Nisan 2022
Kitlesel Yaralanmalarda Cerrahi 30 Nisan 2022
Genel Kurul 30 Nisan 2022
Pankreas Cerrahisi 30 Nisan 2022
Yıl Sonu Toplantısı ve Emeklilik Töreni - Toplantı Değerlendirme 30 Nisan 2022
Cerrahi Alan Yara Yönetimi 30 Nisan 2022
Laparoskopik Sütür Teknikleri Kursu 30 Nisan 2022
Surrenal Cerrahisi 30 Nisan 2022
Pankraeas Kanserinde Minimal İnvaziv Yaklaşımlar 30 Nisan 2022
Laparoskopik Kolon Cerrahisi 30 Nisan 2022
Genel Cerrahide Endoskopik Uygulamalar 30 Nisan 2022
Genel Cerrahide Endoskopik Uygulamalar Toplantı Değerlendirmesi 30 Nisan 2022
İnguinal Herni Onarımları Toplantı değerlendirmesi 30 Nisan 2022
Peritonosis Karsinomatoza Toplantı Değerlendirmesi 30 Nisan 2022
Yıl Sonu Değerlendirme Eğitim Toplantısı ve Emeklilik Töreni Toplantı Değerlendirmesi 30 Nisan 2022
Transplantasyon Cerrahisi Toplantı Değerlendirmesi 30 Nisan 2022
Yaşam için Kalori Kampanyası 30 Nisan 2022
Kolorektal Yaralanmaları Toplantı Değerlendirmesi 30 Nisan 2022
Genel Kurul 30 Nisan 2022
Obezite Cerrahisi 30 Nisan 2022