Yönetim Kurulu Değişikliği

Değerli Meslektaşlarımız,

Ankara Cerrahi Derneği Olağan Genel Kurulu 12 Haziran 2010 Cumartesi günü Türk Cerrahi Derneği binasında toplandı. Divan Başkanı olarak Prof Dr Semih Baskan, divan kurulu üyeleri olarak Op. Dr. Yusuf Alper Kılıç ve Doç Dr Feza Yarbuğ Karakayalı seçildi.

ACD Başkanı Prof Dr Seher Demirer faaliyet raporunu, Doç Dr Betül Bozkurt bütçeyi, Op Dr Serap Erel’de Denetleme raporunu sundu. 2008-2010 dönemine ait rapolar ibra edildikten sonra Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu seçimleri gerçekleştirildi. Daha sonra seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri kendi arasında yaptığı seçimle görev dağılımını belirledi. Buna göre 2010-2012 dönemindeki Kurullar aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Yönetim Kurulu

Başkan
Prof Dr Gökhan Moray (Başkent Ü)

II. Başkan
Doç Dr. Ziya Anadol (Gazi Ü)

Genel Sekreter
Op. Dr Serap Erel (Ankara EAH)

Muhasip
Doç.Dr.A Uğur Gözalan (Ankara Numune EAH)

Üye
Doç Dr. Selçuk Hazinedaroğlu (Ankara Ü)

Üye
Doç. Dr. Belma Havva Koçer (Ankara Numune EAH)

Üye
Doç Dr Feza Yarbuğ Karakayalı (Başkent Ü)

Denetleme Kurulu

Başkan
Prof Dr Savaş Koçak (Ankara Ü)

Üye
Prof Dr Kaan Karayalçın (Ankara Ü)

Üye
Doç Dr Kemal Yandakçı (Dışkapı YB EAH)

Onur Kurulu

Prof Dr Semih Baskan (Ankara Ü)
Prof Dr Mehmet Haberal (Başkent Ü)
Prof Dr Altan Tüzüner (Ufuk Ü)
Prof Dr İskender Sayek (Hacettepe Ü)
Prof Dr Ali Akdeniz (ACD Üyesi)

Yeni Yönetim Kurulu olarak öncelikle Prof Dr Seher Demirer Başkanlığındaki önceki Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu üyelerine gösterdikleri başarı ve verdikleri emek için, ACD’nin Değerli Üyelerine de bizleri görev layık gördükleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu Derneği kuran ve bugüne kadar ayakta tutan çok değerli hocalarımıza, önceki başkanlar ve kurul üyelerine de şükranlarımız sunuyoruz. Siz değerli Meslektaşlarımızın katılımları ile Şehir Cerrahi Dernekleri içinde örnek gösterilen ACD önümüzdeki dönemlerde de destek, öneri ve eleştirlerinizle daha iyiye gitmenin yollarını arayacaktır.
Saygılarımızla

ACD Yönetim Kurulu Adına
Prof Dr Gökhan Moray

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir