30 Eylül ACD Kurumlar Arası Toplantısı

2023-2024 yılları   ANKARA CERRAHİ DERNEĞİ (ACD)  kurumlar arası ilk aylık toplantısı 30 Eylül 2023 cumartesi günü   ACD geleneğine uygun olarak   SBÜ Gülhane  Eğitim Araştırma Hastanesi   Genel  Cerrahi Abd ev sahipliğinde  yapıldı .

Toplantı, yönetim kurulu üyemiz Dr. Şener Balas ve   SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi başhekim yardımcısı Dr. İsmail Özlerin açılış konuşmaları ile başladı.

İlk oturumunda Ankara Ünv. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Abd öğretim üyelerinden Doç. Dr Erhan Onur Kırımker’in moderatörlüğünde Türk patent ve Marka Kurumu’ndan sınai mülkiyet uzmanı Gökhan Kalkan’ın patent / faydalı ürün kavramları üzerine yaptığı son derece ilgi çekimi sunumu gerçekleştirildi.

İkinci oturumda Sbü Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Abd öğretim üyelerinden Doç. Dr. Şahin Kaymak’ın moderatörlüğünde kurumlar arası aylık acil cerrahi ve travma olgu sunumları gerçekleştirildi. SBÜ Ankara Atatürk Sanatoryum Hastanesi genel cerrahi kliniği, SBÜ Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi genel cerrahi kliniği, SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi genel cerrahi kliniği, Hacettepe Üniversitesi   genel cerrahi anabilim dalı ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi genel cerrahi kliniklerinin ağustos ayı içerisinde karşıladıkları 1000’den fazla acil cerrahi ve travma hastasının sunumu yapıldı.

İlgili olgular hakkında toplantıya katılan değerli öğretim üyeleri, uzman ve asistan arkadaşlarımızın çok faydalı tartışmaları gerçekleşti.