Geçmiş dönem etkinlikleri

ACD TOPLANTILARI

2017–2018 Bilimsel Program

Tarih Konu Başlıkları Düzenlenen Yer
14.10.2017 Memenin atipik proliferatif hastalıkları, in situ kanserler ve erken evre meme kanseri Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Münif İslamoğlu Toplantı Salonu
25.11.2017 Primer Hiperparatiroidizm (PHPT) Tanı ve Tedavisi S.B.Ü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
20.01.2018 İleri Laparoskopik Uygulamalar ve Safra Yolu Yaralanmalarina Yaklasim Yüksek İhtisas Hastanesi
17.02.2018 Bariatrik Cerrahi Ufuk Üniversitesi
22.09.2018 Ateşli Silah Yaralanmalarının özellikleri ve Tedavi Yaklaşımları GATA

2016–2017 Bilimsel Program

Tarih Konu Başlıkları Düzenlenen Yer Misafir Kurum
15.10.2016 Kitlesel Yaralanmalarda Cerrahi S.B.Ü. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fahrettin Alpaslan Konferans Salonu
19.11.2016 Damar Hastalıkları ve Cerrahisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
21.01.2017 Obesite Cerrahisi Dışkapı Yıldırım Beyazit E.A.H, Konferans Salonu
18.02.2017 Pelvik Tabanın Fonksiyonel Hastalıkları Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
18.03.2017 Hepatoselüler Karsinom Tedavisinde Güncel Yaklaşım Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
15.04.2017 Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Kursu Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korkut Akoğuz Toplantı Salonu
27.05.2017 Erken Dönem Majör Cerrahi Komplikasyonlar ve Yönetimi Hacettepe Üniversitesi Toplantı Salonu 1

2015–2016 Bilimsel Program

Tarih Konu Başlıkları Düzenlenen Yer Misafir Kurum
14.11.2015 Meme Cerrahisinde Yeni Yaklaşımlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
21.11.2015 Laparoskopik Sütür Teknikleri Kursu Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
19.12.2015 Cerrahi Alan Yara Yönetimi Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
25.12.2015 Yıl Sonu Toplantısı ve Emeklilik Töreni Ankara Cerrahi Derneği
09.01.2016 Pankreas Cerrahisi Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
20.02.2016 Tiroid Malignitelerinde Cerrahi Yönetim Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
12.03.2016 Geriatrik Cerrahi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
14.05.2016 Anorektal Hastalıklarda Yeni Cerrahi Uygulamalar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
11.06.2016 Genel Kurul (Yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikincisi 25 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir) Ankara Cerrahi Derneği

2014–2015 Bilimsel Program

Tarih Konu Başlıkları Düzenlenen Yer Misafir Kurum
18.10.2014 Kolorektal Yaralanmalar Gülhane Askeri Tıp Akademdisi
29.11.2014 Transplantasyon Cerrahisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicana International Ankara
26.12.2014 Yıl Sonu Değerlendirme Eğitim Toplantısı ve Emeklilik Töreni Ankara Cerrahi Derrneği
17.01.2015 Peritonosis Karsinomatoza Ankara Onkoloji Hastanesi Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi
14.02.2015 İnguinal Herni Onarımları Dışkapı Y.B. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
28.03.2015 Genel Cerrahide Endoskopik Uygulamalar Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
18.04.2015 Laporoskopik Kolon Cerrahisi Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
09.05.2015 Pankraeas Kanserinde Minimal İnvaziv Yaklaşımlar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
16.05.2015 Surrenal Cerrahisi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Keçiören Eğitim ve Araşturma Hastanesi

Geçmiş Bilimsel Programlar