Ankara CERRAHİ DERNEĞİ

Ankara Cerrahi Derneği 1976 yılında kurulmuştur. Bu süreç içerisinde pek çok ilklere imza atmış, 12 Eylül 1980 sonrası Türkiye’sinin olağanüstü zor şartlarında kendi içerisinden Ulusal Cerrahi Derneği’ni oluşturmayı başarmıştır. Yıllardır birbirlerini tanımayan, sadece isimlerini duydukları meslektaşlarını her türlü menfaatten uzak bir bilimsel ortamda bir araya getiren Ankara Cerrahi Derneği bu bütünleşme sonucunda son derece güçlü bir temeli oluşturmuştur.

4 Aylık Kısa Faaliyet Raporu

Genel kurulumuzu, dernek organlarını devreden ve devralan üyeler olarak omuz omuza ve kol kola bir atmosferde tamamladık. Nöbeti devralanlar olarak, nöbeti devreden tüm meslektaşlarımıza, üyelerimiz adına teşekkürlerimizi sunduk.

Prof. Dr. Sayın Osman Abbasoğlu

Genel cerrahi evreni, öğretisi ve üretiminde;
Emeğiniz, ilkeleriniz ve seçkin ekiminiz için,
Hastalarınız, meslektaşlarınız ve öğrencileriniz adına
Saygı ve minnettarlıklarımızı sunarız...

Ankara Cerrahi Derneği, Kurumlara Gerçekleştirdiği Vefa Ziyaretlerine Devam Ediyor...

50 yıla yaklaşan varlığı ile ülkemizde cerrahi mesleğinin çoğu geleneğine mekan olan Ankara Cerrahi Derneği bugüne değin gerçekleştirdiği sosyal ve bilimsel tüm etkinliklere içten destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara vefa ziyaretlerine devam ediyor. 

Tıbbın Sosyolojik Dönüşümü ve Cerrahinin Geleceğine Analitik Projeksiyon Toplantısı Başarıyla Tamamlanmıştır

21 Mayıs 2022 tarihinde Gülhane EAH’de düzenlemiş olduğumuz ‘Tıbbın Sosyolojik Dönüşümü ve Cerrahinin Geleceğine Analitik Projeksiyon’ isimli bilimsel etkinliğimizin sonuç raporunu ekteki dökümanda bulabilirsiniz.

Büyük Bahar Buluşması

Hocalarımızla, kıdemli ve genç meslektaşlarımızla, arkadaşlarımızla, genel cerrahi uzmanlık öğrencisi kardeşlerimizden oluşan Ankara’daki 147 genel cerrahi uzmanı ile bir araya geldik.

Tüm Haberler